Yun Woon Kyung

Tên khai sinh: Yun Woon Kyung

Ngày sinh: 9-8-1953

Nơi sống: Hàn Quốc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật