Yun Da Hun

Tên khai sinh: Yun Da Hun

Ngày sinh: 30/12/1964

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật