Yui Aragaki

Tên khai sinh: Yui Aragaki

Ngày sinh: 11/6/1988

Nơi sống: Naha, Okinawa, Nhật Bản

Chiều cao: 1,68 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật