Yoo Dong geun

Tên khai sinh: Yoo Dong geun

Ngày sinh: 18/6/1956

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 177cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật