Banner C1
Banner C1
Xa Thi Mạn

Tên khai sinh: Xa Thi Mạn

Ngày sinh: 25.5.1975

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Xa Thi Mạn l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n điện ảnh của Hồng K&ocirc;ng c&ocirc; sinh ng&agrave;y 25 th&aacute;ng năm năm 1975. C&ocirc; l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n rất c&oacute; t&agrave;i diễn xuất ở mọi thể loại từ cồ trang, v&otilde; thuật kiếm hiệp đến phim kiếm hiệp t&igrave;nh cảm t&acirc;m l&yacute; x&atilde; hội. Đến nay, mặc d&ugrave; ở độ tuổi 35 nhưng Xa Thi Mạn vẫn đang c&ograve;n phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất v&agrave; lu&ocirc;n g&acirc;y sự cuốn h&uacute;t với kh&aacute;n giả bằng vẻ đẹp mặn m&agrave; v&agrave; lối diễn xuất tinh t&ecirc;, th&ocirc;ng minh v&agrave; s&aacute;ng tạo qua từng vai diễn. Xa Thi Mạn l&agrave; diễn vi&ecirc;n kh&ocirc;ng qua lớp đ&agrave;o tạo, kh&ocirc;ng học lớp huấn luyện diễn xuất nhưng kỹ năng diễn xuất của Xa Thi Mạn rất tốt. L&uacute;c mới v&agrave;o nghề kỹ thuật c&ograve;n non nớt hay bị ph&ecirc; b&igrave;nh nhưng c&ocirc; khắc phục rất nhanh. C&ocirc; từng bước từng bước nắm vững kỹ thuật diễn xuất, c&ocirc; tham gia rất nhiều vai diễn, nhờ sự cố gắng học hỏi của c&ocirc; th&agrave;nh ứng cử vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; trong TVb v&agrave; ng&agrave;nh điện ảnh, c&ocirc; đ&atilde; từng đ&oacute;ng chung với rất nhiều diễn vi&ecirc;n điện ảnh nổi tiếng kh&aacute;c d&ugrave; l&agrave; c&aacute;c bậc tiền bối như La Gia Lương, &Acirc;u Dương Chấn Hoa, Qu&aacute;ch Tấn An, L&acirc;m Bảo Di, Trần Cảm Hồng, L&acirc;m Gia Đống, Ng&ocirc; Khải Hoa, hay l&agrave; những diễn vi&ecirc;n hiếm khi đ&oacute;ng phim cho TVB như Trương Tr&iacute; L&acirc;m, Phương Trung T&iacute;n, Trần Tiểu Xu&acirc;n, Huỳnh Tử Hoa, Trịnh Y Kiện, Đ&agrave;m Diệu Văn...Sự nghiệp của Xa Thi Mạn hiện nay rất thuận buồm xu&ocirc;i gi&oacute; c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n ph&aacute;t triển tinh thần kh&ocirc;ng bao giờ chịu khuất phục mọi kh&oacute; khăn v&agrave; th&aacute;i lu&ocirc;n t&ocirc;n trọng c&ocirc;ng việc đối mỗi vai diễn v&agrave; th&aacute;ch thức mới l&agrave; một nh&acirc;n tố quan trọng tạo n&ecirc;n sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Xa Thi Mạn ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Nữ diễn vi&ecirc;n xinh đẹp được phong l&agrave; nữ ho&agrave;ng t&aacute;n tỉnh v&agrave; hầu hết t&agrave;i tử của đ&agrave;i TVB đều rơi v&agrave;o lưới t&igrave;nh của c&ocirc;. C&ocirc; cũng được mệnh danh l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i ngoan hiền của TVB, thu nhập của Xa Thi Mạn ng&agrave;y nay cao ngất ngưỡng nhưng kh&ocirc;ng v&igrave; thế m&agrave; c&ocirc; ỷ lại đ&oacute; l&agrave; xứng đ&aacute;ng với c&ocirc;ng sức m&igrave;nh bỏ ra.....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1