Tuyên Huyên

Tên khai sinh: Tuyên Huyên

Ngày sinh: 18.8.1970

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.65m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Tuy&ecirc;n Huy&ecirc;n sinh ng&agrave;y 18 th&aacute;ng 8 năm 1970 l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n nổi tiếng Hồng K&ocirc;ng. Sau khi tốt nghiệp ng&agrave;nh h&oacute;a học c&ocirc; mới cảm thấy m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp với ng&agrave;nh v&agrave; c&ocirc; bắt đầu chuyển sang l&agrave;m nghệ thuật. Khởi đầu sự nghiệp l&agrave; những vai rất nhỏ v&agrave; sau đ&oacute;&nbsp; tham gia đ&oacute;ng những vai lớn v&agrave; k&yacute; hợp đồng với TVB. Khi c&ocirc; tham gia TVB bộ phim đầu ti&ecirc;n c&ocirc; đ&oacute;ng l&agrave; Truy Nhật H&agrave;o h&ugrave;ng. Năm 1997 c&ocirc; trở th&agrave;nh nữ diễn vi&ecirc;n được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất Hồng K&ocirc;ng T&ecirc;n tuổi Tuy&ecirc;n Huy&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n nổi tiếng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n h&agrave;ng đầu TVB . Tuy&ecirc;n Huy&ecirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một diễn vi&ecirc;n t&agrave;i năng nhất của TVB. Tuy&ecirc;n Huy&ecirc;n c&oacute; khả năng diễn xuất kh&aacute; tốt, từ những vai h&agrave;i hước đến t&acirc;m l&yacute; t&igrave;nh cảm, với việc thể hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng h&agrave;ng trăm vai diễn lớn nhỏ, Tuy&ecirc;n Huy&ecirc;n lu&ocirc;n giữ vững danh hiệu &quot;Nữ diễn vi&ecirc;n được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất Hồng K&ocirc;ng&quot; trong nhiều năm liền v&agrave; được giới truyền th&ocirc;ng nước n&agrave;y mệnh danh l&agrave; &quot;Chị cả&quot; của TVB. Con đường sự nghiệp của c&ocirc; ph&aacute;t triển rất mỹ m&atilde;n thế nhưng chuyện t&igrave;nh cảm th&igrave; kh&ocirc;ng su&ocirc;ng sẽ v&agrave; may mắn cho lắm nhưng c&ocirc; cũng rất h&agrave;i l&ograve;ng với cuộc sống hiện tại v&igrave; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;n th&iacute;nh giả y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;...</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng