Từ Tử San

Tên khai sinh: Từ Tử San

Ngày sinh: 19.6.1979

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Từ Tử San sinh ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 6 năm 1979 l&agrave; diễn vi6n nữ của Hồng K&ocirc;ng. Từ Tử San l&agrave; một hoa hậu Hồng K&ocirc;ng v&agrave; nhiều giải phụ kh&aacute;c, c&ocirc; chưa qua bất kỳ lớp diễn xuất n&agrave;o trước khi n&agrave;o nghề. Nhờ vậy c&ocirc; được TVB mời về giao cho nhiều vai diễn, nhưng vốn chưa qua lớp đ&agrave;o tạo n&ecirc;n Từ Tử San kh&ocirc;ng c&oacute; ch&uacute;t kinh nghiệp diễn n&agrave;o v&agrave; thường hay bị kh&aacute;n giả tẩy chay. Sau rất nhiều vai diễn nhưng t&ecirc;n tuổi của Từ Tử San vẫn mờ nhạt kh&ocirc;ng được kh&aacute;n giả ch&uacute; &yacute; đến. C6 c&oacute; &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường n&ecirc;n c&ocirc; kh&ocirc;ng gụt ng&atilde; quyết t&acirc;m theo nghề. Năm 2006 c&ocirc; tham gia trong phim Đ&aacute;ng Mặt Nữ Nhi mới để lại ch&uacute;t ấn tượng với kh&aacute;n giả. Năm 2007 c&ocirc; nhận được giải thưởng diễn vi&ecirc;n tiến bộ nhất của TVB v&agrave; giải diễn vi&ecirc;n ấn tượng. Năm 2008 c&ocirc; c&oacute; bước đột ph&aacute; ngoạn mục c&ocirc; nhận rất nhiều lời mời đ&oacute;ng phim từ những h&atilde;ng phim lớn. Năm 2009 c&ocirc; g&aacute;c lại sự nghiệp điện ảnh c&ocirc; chuyển sang lĩnh vực &acirc;m nhạc. <span><span>Ch&iacute;nh nhờ những bước nhảy đi&ecirc;u luyện khi phụ họa th&ecirc;m cho c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t thuộc thể loại dance m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chọn n&ecirc;n Từ Tử San đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m lợi thế khi được c&aacute;c fans đề cử v&agrave;o vai nữ s&aacute;t thủ m&aacute;u lạnh quyến rũ chết người Tho&aacute;t Tho&aacute;t trong Cẩm Y Vệ của đạo diễn L&yacute; Nh&acirc;n Cảng. Tuy l&agrave; một vai diễn nhỏ nhưng c&ocirc; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; diễn rất đạt v&agrave; g&acirc;y ấn tượng với nhiều kh&aacute;n gỉa. Từ Từ San kh&ocirc;ng những l&agrave; một người xinh đẹp, học vấn cao, v&agrave; hiện tại c&ocirc; cũng l&agrave; một trong những diễn vi&ecirc;n c&oacute; sự nghiệp đi l&ecirc;n vượt bật, </span></span><span><span>c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; một ng&ocirc;i sao trong l&agrave;ng khi&ecirc;u vũ, l&agrave; địch thủ đ&aacute;ng gờm của m&ocirc;n trượt băng nghệ thuật v&agrave; từng đoạt nhiều giải thưởng &acirc;m nhạc.</span></span></p>
Đăng Nhập
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín