Banner C1
Banner C1
Trương Vệ Kiện

Tên khai sinh: Trương Vệ Kiện

Ngày sinh: 8.2.1965

Nơi sống: Thượng Hải

Chiều cao: 1.72m

Vãi diễn đáng chú ý: Vi Tiểu Bảo trong Tiểu Bảo và Khang Hy, Phương Thế Ngọc trong Thiếu Niên Phương Thế Ngọc,

<p> Trương Vệ Kiện l&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng về thể loại phim h&agrave;i hước.Trương Vệ Kiện sinh ng&agrave;y 8 th&aacute;ng 2 năm 1965 tại th&agrave;nh phố Thượng Hải,anh ta từ nhỏ đ&atilde; trải qua một tuổi thơ kh&ocirc;ng hề &ecirc;m đềm v&agrave; hạnh ph&uacute;c như bảo đứa trẻ c&ugrave;ng lứa kh&aacute;c,anh sinh ra trong một gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o kh&oacute;,cha anh sau khi c&oacute; một v&agrave;i người con với mẹ anh th&igrave; bỏ gia đ&igrave;nh,bỏ con c&aacute;i đi theo h&igrave;nh b&oacute;ng của một người phụ nữ kh&aacute;c,v&igrave; thế m&agrave; Trương Vệ Kiện đ&atilde; phải tự kiếm sống từ khi c&ograve;n rất nhỏ,va anh ta hiểu ra một điều l&agrave; kh&ocirc;ng một ai lo cho m&igrave;nh bằng tự lo lắng cho bản th&acirc;n,anh phải đi l&agrave;m từ s&aacute;ng cho tới gần khuya mới về nh&agrave;,anh cố gắng l&agrave;m việc thật nhiều để c&oacute; tiền trang trải cuộc sống v&agrave; nu&ocirc;i nấng người mẹ của m&igrave;nh.Vệ Kiện tuy ngh&egrave;o kh&oacute; nhưng anh lại c&oacute; năng khiếu ca h&aacute;t bẩm sinh,để vươn l&ecirc;n trong cuộc sống anh đ&atilde; l&agrave;m liều một phen để ghi danh v&agrave;o cuộc thi t&igrave;m kiếm ca sĩ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n triển vọng v&agrave; anh đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải thưởng của chương tr&igrave;nh.Cũng từ đ&acirc;y,cuộc đời của Vệ Kiện đ&atilde; bước sang một trang kh&aacute;c,một cuộc sống của nghệ sĩ,gi&atilde; biệt những ng&agrave;y lao động ch&acirc;n tay mệt nhọc.Nhưng vạn sự khởi đầu nan,Vệ Kiện đ&atilde; c&oacute; bước khởi đầu kh&ocirc;ng mấy ho&agrave;n hảo khi trong 6 năm trời sự nghiệp ca h&aacute;t của anh kh&ocirc;ng ti&ecirc;n triển l&agrave; bao,cho tới một ng&agrave;y anh gi&atilde; từ qu&ecirc; nh&agrave; v&agrave; sang Đ&agrave;i Loan từ những lời mời đ&oacute;ng phim của những đạo diễn ở đ&acirc;y,v&agrave; danh hiệu ng&ocirc;i sao điện ảnh của Vệ Kiện được khởi đầu từ v&ugrave;ng đất xứ Đ&agrave;i n&agrave;y.Vệ Kiện rất th&agrave;nh c&ocirc;ng trong nghề nghiệp nhưng anh lận đận trong t&igrave;nh duy&ecirc;n khi trong qu&aacute; khứ anh đ&atilde; dang dở cuộc t&igrave;nh với hai người phụ nữ,c&oacute; lẽ v&igrave; thời gian anh d&agrave;nh cho c&ocirc;ng việc l&agrave; qu&aacute; nhiều.Tuy nhi&ecirc;n một nửa của anh đ&atilde; xuất hiện,đ&oacute; l&agrave; Trương T&acirc;y một nữ diễn vi&ecirc;n điện ảnh cũng kh&aacute; nổi tiếng.Hai người đ&atilde; tổ chức đ&aacute;m cưới v&agrave;o năm 2009.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1