Trương Gia Huy

Tên khai sinh: Trương Gia Huy

Ngày sinh: 2.12.1967

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vãi diễn đáng chú ý: Vua Bịp Đại Chiến Las Vegas, Thiên Nhai Hiệp Y

<p> Trương Gia Huy l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh của Hồng K&ocirc;ng, anh sinh ng&agrave;y 2 th&aacute;ng 12 năm 1967 tại Hồng K&ocirc;ng.Trương Gia Huy trước khi anh bước v&agrave;o con đường điện ảnh th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; anh l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của lực lượng cảnh s&aacute;t ho&agrave;ng gia Hồng K&ocirc;ng.Sau đ&oacute; 5 năm h&agrave;nh nghề cảnh s&aacute;t, anh chuyển sang con đường trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n điện ảnh, v&agrave; nơi khởi nghiệp của anh l&agrave; h&atilde;ng phim ATV.Sau đ&oacute; v&igrave; bất đồng với ATV n&ecirc;n Trương Gia Huy đ&atilde; chuyển sang l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n của h&atilde;ng phim TVB v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; h&atilde;ng phim cạnh tranh mạnh mẽ nhất với ATV.Trương Gia Huy đa số chủ yếu đ&oacute;ng vai phụ cho c&aacute;c bộ phim , v&agrave; thường xuy&ecirc;n xuất hiện trong c&aacute;c vai diễn mang t&iacute;nh chất h&agrave;i hước.Trương Gia Huy hiện đ&atilde; lập gia đ&igrave;nh, vợ của anh cũng l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh, người đ&oacute; l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n Quan Vịnh H&agrave;.Hai người kết h&ocirc;n v&agrave;o năm 2003 v&agrave; hiện đ&atilde; c&oacute; một đứa con g&aacute;i v&agrave; đặt t&ecirc;n cho c&ocirc; b&eacute; l&agrave; Brittany Cheung.Ngo&agrave;i sự nghiệp diễn vi&ecirc;n ra, anh c&ograve;n l&agrave; một người lồng tiếng cho c&aacute;c bộ phim truyền h&igrave;nh cũng như điện ảnh.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng