Banner C1
Banner C1
Trương Bá Chi

Tên khai sinh: Trương Bá Chi

Ngày sinh: 24.5.1980

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Trương B&aacute; Chi sinh ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 5 năm 1980, c&ocirc; l&agrave; ca sĩ diễn vi&ecirc;n của Hồng K&ocirc;ng. L&uacute;c nhỏ Trương B&aacute; Chi thường bị x&atilde; hội đen h&acirc;m dọa do d&iacute;nh l&iacute;u tới cha c&ocirc;. Năm 1998 trong một lần đ&oacute;ng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh Trương B&aacute; Chi đ&atilde; để lại một ấn tượng tốt cho đạo diễn, diễn vi&ecirc;n Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave;. C&ocirc; được vua h&agrave;i Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave;&nbsp; ph&aacute;t hiện v&agrave; mời c&ocirc; về đ&oacute;ng vai Liễu Phi&ecirc;u Phi&ecirc;u trong phim Vua H&agrave;i&nbsp; Kịch, vai diễn đầu ti&ecirc;n c&ocirc; được rất nhiều sự khen ngợi, v&agrave; tiếp theo đ&oacute; c&ocirc; tham gia rất nhiều phim v&agrave; đạt được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp điện ảnh, Trương B&aacute; Chi c&ograve;n d&agrave;nh được giả thưởng cho vai nữ diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất năm 2003. ngo&agrave;i ra Trương B&aacute; Chi cũng rất nổi tiếng trong vai tr&ograve; l&agrave; một ca sĩ v&agrave; l&agrave; người mẫu quảng c&aacute;o. Năm 2008 c&ocirc; d&iacute;nh một vụ b&ecirc; bối n&ecirc;n đ&atilde; tạm ngưng hoạt động trong ng&agrave;nh giải tr&iacute;. Chồng Trương B&aacute; Chi l&agrave; Tạ Đ&igrave;nh Phong hai người đ&atilde; c&oacute; hai con nhưng th&aacute;ng 8 năm 2011 vừa qua họ đ&atilde; ch&iacute;nh thức ly dị nhau v&agrave; Trương B&aacute; Chi cho biết c&ocirc; sẽ d&agrave;nh quyền nu&ocirc;i con v&agrave; sẽ trở lại l&agrave;ng gi&atilde;i tr&iacute;. V&agrave; c&ocirc; sẽ cố gắng phấn đấu kh&ocirc;ng bỏ lỡ sự nghiệp điện ảnh của m&igrave;nh....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1