Banner C1
Banner C1
Trịnh Y Kiện

Tên khai sinh: Trịnh Y Kiện

Ngày sinh: 4/10/1967

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.79 m

Vãi diễn đáng chú ý: Trần Hạo Nam trong loạt phim Người Trong Giang Hồ

<p> Trịnh Y Kiện l&agrave; một diễn vien nổi tiếng của l&agrave;ng điện ảnh Hồng K&ocirc;ng,anh sinh ng&agrave;y 4 th&aacute;ng 10 năm 1967 tại Hồng K&ocirc;ng.T&ecirc;n Y Kiện l&agrave; do cha của anh đặt cho anh với &yacute; nghĩa rằng anh sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; người khỏe mạnh,kh&ocirc;ng đau yếu v&agrave; bệnh tật.Gia đ&igrave;nh anh c&oacute; 3 người anh em,Y Kiện c&oacute; một anh trai v&agrave; một c&ocirc; em g&aacute;i,cha của Y Kiện phải l&agrave;m việc rất vất vả để nu&ocirc;i nấng 3 anh em lớn kh&ocirc;n.Khi c&ograve;n đang l&agrave; một nam sinh,Y Kiện đ&atilde; bắt đầu đ&oacute;ng phim quảng c&aacute;o,cho đến khi tốt nghiệp trung học,anh bắt đầu tham gia những cuộc thi về &acirc;m nhạc nhưng anh đều kh&ocirc;ng gi&agrave;nh được chiến thắng,nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; v&ocirc; &iacute;ch,mọi người bắt đầu biết đến t&ecirc;n anh.Sau đ&oacute;,Y Kiện ghi danh v&agrave;o trường dạy v&otilde; thuật cho diễn vi&ecirc;n của h&atilde;ng TVB,nhưng sau đ&oacute; anh thấy m&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp n&ecirc;n đ&atilde; chuyển sang phim h&agrave;nh động của TVB,nhờ đ&oacute; m&agrave; anh đ&atilde; gặt h&aacute;i được một số th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu với bộ phim The Girl Without Tomorrow v&agrave;o năm 1992,đ&acirc;y cũng l&agrave; bộ phim đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp điện ảnh của Trịnh Y Kiện.Sau đ&oacute; anh tham gia series phim Người Trong Giang Hồ với t&ecirc;n tiếng anh l&agrave; Young and Dangerous,đ&acirc;y l&agrave; bộ phim đ&aacute;nh dấu một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Trịnh Y Kiện v&agrave; n&acirc;ng anh l&ecirc;n tầm ng&ocirc;i sao điện ảnh Hồng K&ocirc;ng.Sự nghiệp của Y Kiện từ đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng cho đến nay,anh đ&atilde; khẳng định được vị tr&iacute; của m&igrave;nh trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả.B&ecirc;n cạnh sự th&agrave;nh c&ocirc;ng về điện ảnh,Trịnh Y Kiện cũngđược biết đến như một ng&ocirc;i sao c&oacute; nhiều scandal,đặc biệt l&agrave; chuyện t&igrave;nh &aacute;i khi c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n gần như băm n&aacute;t cuộc sống ri&ecirc;ng tư của anh để t&igrave;m t&agrave;i liệu cho c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o của họ.Chuyện t&igrave;nh cảm của anh cũng gặp phải kh&ocirc;ng it gian nan.Ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc đ&oacute;ng phim,Y Kiện cũng tham gia c&aacute;c hoạt động của đ&agrave;i ph&aacute;t thanh,trở th&agrave;nh đại sứ m&ocirc;i trường v&agrave; cũng l&agrave; một gương mặt quen thuộc trong c&aacute;c clip quảng c&aacute;o của những thương hiệu h&agrave;ng đầu thế giới.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1