Banner C1
Banner C1
Banner C1
Trịnh Gia Dĩnh

Tên khai sinh: Trịnh Gia Dĩnh

Ngày sinh: 15.8.1969

Nơi sống: Hoa Kỳ

Chiều cao: 1.78m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Trịnh Gia Dĩnh sinh ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 8 năm 1969 tại Hoa Kỳ, anh l&agrave; diễn vi&ecirc;n ca sĩ nổi tiếng của l&agrave;ng giải tr&iacute; Trung Quốc, hiện anh l&agrave; diễn vi&ecirc;n của TVB. Tuy sinh tại Hoa Kỳ nhưng Trịnh Gia Dĩnh chuyển đến Hồng K&ocirc;ng sống từ nhỏ, nh7ng cuộc sống của anh cũng kh&ocirc;ng ổn định thường chuyển đi nhiều nơi sinh sống, c&oacute; l&uacute;c sống với cậu c&oacute; l&uacute;c sống với mẹ, thời gian sau khi cha anh mất anh mới chuyển hẳn về sống với mẹ v&agrave; bắt đầu ph&aacute;t triển sự nghiệp ca h&aacute;t, trước đ&oacute; anh cũng đ&atilde; từng đăng k&yacute; tham gia thi tuyển nhưng v&igrave; anh chưa sẵn s&agrave;ng n&ecirc;n đ&atilde; bỏ lỡ cơ hội từ rất sớm khi ấy anh mới 16 tuổi. Mới đầu v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute; sự nghiệp của anh kh&ocirc;ng được th&agrave;nh c&ocirc;ng cho lắm về thời gian sau n&agrave;y khi anh cộng t&aacute;c với đ&agrave;i TVB anh bắt đầu tham gia đ&oacute;ng phim với những vai nhỏ v&agrave; anh ch&iacute;nh thức nhận vai nam ch&iacute;nh của h&atilde;ng TVB năm 2004. Từ đ&oacute; t&ecirc;n tuổi của anh ng&agrave;y một ph&aacute;t triển đi l&ecirc;n kh&ocirc;ng những trong lĩnh vực điện ảnh m&agrave; c&ograve;n trong lĩnh vực &acirc;m nhạc. Năm 2006 Trịnh Gia Dĩnh d&agrave;nh giải thưởng đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh, giải nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất, anh rất x&uacute;c động v&igrave; cuối c&ugrave;ng kh&aacute;n giả cũng d&agrave;nh cho anh một vị tr&iacute; trong l&ograve;ng, v&agrave; anh cũng mừng v&igrave; c&oacute; một chỗ đứng vững chắc trong ng&agrave;nh giải tr&iacute;. Thời gian trước tuy Trịnh Gia Dĩnh được nhiều kh&aacute;n giả biết đến nhưng kh&ocirc;ng được may mắn cho lắm, tuy nhận những vai ch&iacute;nh nhưng lại kh&ocirc;ng bằng những diễn vi&ecirc;n đ&oacute;ng vai phụ, thời gian gần đ&acirc;y anh may mắn nhận được rất nhiều sự y&ecirc;u th&iacute;ch của kh&aacute;n th&iacute;nh giả. Anh c&ograve;n mở rộng sự nghiệp của m&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ ở Hồng K&ocirc;ng anh c&ograve;n chuyển sang đại lục v&agrave; Trung Quốc, Trịnh Gia Dĩnh ng&agrave;y c&agrave;ng lấy được l&ograve;ng nhiều kh&aacute;n giả kh&ocirc;ng chỉ ở kỹ năng diễn xuất m&agrave; c&ograve; ở vẻ ngo&agrave;i lịch l&atilde;m ở tuổi 43...</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1