Trần Hạo Dân

Tên khai sinh: Trần Hạo Dân

Ngày sinh: 7.10.1969

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.76m

Vãi diễn đáng chú ý: Đoàn Dự trong phim Thiên Long Bát Bộ, Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Kí II, Lý Na Tra trong phim Đát Kỉ Trụ Vương

<p> Trần Hạo D&acirc;n l&agrave; nam diễn vi&ecirc;n Hồng K&ocirc;ng v&agrave; cũng l&agrave; một ca sĩ nổi tiếng. Trần Hạo D&acirc;n sinh ng&agrave;y 7 th&aacute;ng 10 năm 1969, Anh c&oacute; một t&iacute;nh c&aacute;ch lạc quan, vui vẻ, y&ecirc;u đời v&agrave; cũng rất lười. Năm 1992 anh được mời tham gia c&aacute;c show quảng c&aacute;o v&agrave; anh bắt đầu khởi nghiệp từ đ&oacute; v&agrave; cũng năm đ&oacute; anh nhận được giải thưởng Nam Diễn Vi&ecirc;n Xuất Sắc nhất. Năm 1996 anh được h&atilde;ng TVB mời về đ&oacute;ng phim, vai diễn đầu ti&ecirc;n của anh tại TVB l&agrave; vai Đo&agrave;n Dự trong hi&ecirc;n Long B&aacute;t Bộ năm 1997. Vai diễn n&agrave;y rất th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&atilde; gi&uacute;p anh đi l&ecirc;n v&agrave; trở n&ecirc;n nổi tiếng khắp Ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; tiếp sau đ&oacute; l&agrave; những phim do h&atilde;ng TVB sản Xuất ngo&agrave;i Đo&agrave;n Dự trong phim Thi&ecirc;n Long B&aacute;t Bộ c&ograve;n c&oacute; T&ocirc;n Ngộ Kh&ocirc;ng trong phim T&acirc;y Du K&iacute; II, L&yacute; Na Tra trong phim Đ&aacute;t Kỉ Trụ Vương, Nạp Lan Dung Nhược trong phim Y&ecirc;n Hoa tam nguyệt...Nhưng đến năm 2002 Trần Hạo D&acirc;n quyết định sang Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc từ bỏ h&atilde;ng phim TVB. Với t&ecirc;n tuổi của anh, Trần Hạo D&acirc;n nhanh ch&oacute;ng ph&aacute;t triển sự nghiệp của m&igrave;nh với những vai diễn kh&aacute;c hẳn khi anh ở TVB. V&agrave; Trần Hạo D&acirc;n cũng x61p thứ 4 trong số những diễn vi&ecirc;n được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, sau khi Thi&ecirc;n long b&aacute;t bộ, Ng&acirc;n Thử, Chuyện t&igrave;nh tr&ecirc;n mạng, Trang Cơ C&ocirc;ng ch&uacute;a&hellip; c&ocirc;ng chiếu t&ecirc;n tuổi của Trần Hạo D&acirc;n c&oacute; khi qua mặt cả hai ng&ocirc;i sao Cổ Thi&ecirc;n Lạc v&agrave; Lưu Đức Hoa.B&agrave;i h&aacute;t nổi tiếng nhất của Trần Hạo D&acirc;n l&agrave; b&agrave;i h&aacute;t &quot;Trọn một kỉ niệm&quot; chủ đề của bộ phim T&acirc;y Du K&iacute; II. Anh cũng h&aacute;t chủ đề cho c&aacute;c phim C&agrave;n long hạ Giang Nam, Truyền thuyết người v&agrave; rồng, Chuột bạc, Đắc Kỉ Trụ vương... Năm 1999, b&agrave;i h&aacute;t Pokemon của anh đ&atilde; gi&agrave;nh được nhiều giải thưởng.V&agrave;o cuối năm 2005, với ca kh&uacute;c &ldquo;Biển t&igrave;nh m&ecirc;nh m&ocirc;ng&rdquo; tr&iacute;ch từ album c&ugrave;ng t&ecirc;n, Trần Hạo D&acirc;n đ&atilde; đ&aacute;nh bại L&yacute; Khắc Cần, Cổ Cự Cơ, Vương Lực Ho&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ t&agrave;i năng kh&aacute;c để gi&agrave;nh giải &quot;Nam ca sĩ xuất sắc nhất khu vực Hồng K&ocirc;ng v&agrave; Đ&agrave;i Loan&quot; v&agrave; &quot;Best Song Overseas&quot;. Hơn nữa, ca kh&uacute;c c&ograve;n đoạt giải &quot;Top 10 ca kh&uacute;c hay nhất&quot; v&agrave; &quot;Highest Broadcasted Frequency in KTV&quot;.</p>


188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín