Banner C1
Banner C1
Tô Hữu Bằng

Tên khai sinh: Tô Hữu Bằng

Ngày sinh: 11.9.1973

Nơi sống: Đài Loan

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Công Chúa

<p> T&ocirc; Hữu Bằng l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n nổi tiếng của Trung Quốc, anh ũnh l&agrave; một ca sĩ nhạc pop. Anh sinh ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 9 năm 1973, mẹ T&ocirc; Hữu Bằng l&agrave; một nh&agrave; gi&aacute;o. Ba anh th&igrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch anh tham gia v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute;. Nhưng với quyết t&acirc;m v&agrave; l&ograve;ng đam m&ecirc; &acirc;m nhạc từ nhỏ T&ocirc; Hữu Bằng sang Trung Quốc đ&oacute;ng phim v&agrave; khởi nghiệp của anh với vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của ban nhạc Tiểu Hổ Đội. Ban nhạc của T&ocirc; Hữu Bằng được sự quan t&acirc;m ủng hộ của rất nhiều kh&aacute;n giả xem đ&agrave;i trong lĩnh vực &acirc;m nhac. Trở lại với sự nghiệp diễn vi&ecirc;n của T&ocirc; Hữu Bằng, bước đầu trở lại anh gặp kh&ocirc;ng &iacute;t rắc rối v&igrave; c&ograve;n thiếu kinh nghiệm diễn xuất nhưng anh kh&ocirc;ng hề nản ch&iacute;, anh chấp nhận l&agrave;m lại từ đầu, từ một con số 0. V&agrave; anh đ&atilde; từng bước học hỏi những bạn diễn của m&igrave;nh. T&ocirc; Hữu Bằng đ&atilde; kh&ocirc;ng ph&iacute; c&ocirc;ng sức của m&igrave;nh v&agrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng kh&aacute;n giả mở đầu l&agrave; vai Ngũ A&nbsp; Ca v&agrave; tiếp sau đ&oacute; l&agrave; rất nhiều vai diễn Hoa V&ocirc; Khuyết, Đỗ Phi, K&iacute;nh Đ&agrave;o, H&agrave;ng Thiết Sinh, Trương V&ocirc; Kỵ, Dương Tứ Lang, v&agrave; sẽ c&ograve;n nhiều, nhiều nữa... anh đ&atilde; từng tham gia rất nhiều phim v&agrave; đạt được v&ocirc; số giải thưởng như năm 2009 đạt giải diễn vi&ecirc;n c&oacute; bước vọt nhảy nhất, năm 2010 Nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất LHP Quốc tế Macau lần thứ 2 cho vai diễn L&yacute; T&ocirc; Kiệt... Những phim anh đ&atilde; từng tham gia Thiếu ni&ecirc;n Trương Tam Phong, Ỷ thi&ecirc;n đồ long k&yacute;, Dương m&ocirc;n hổ tướng...</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1