Banner C1
Banner C1
Banner C1
Thủy Tiên

Tên khai sinh: Thủy Tiên

Ngày sinh: 25 tháng 11, 1985

Nơi sống: Kiên Giang, Việt Nam

Chiều cao: 1.67 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1