Thư Kỳ

Tên khai sinh: Thư Kỳ

Ngày sinh: 16.4.1976

Nơi sống: Đài loan

Chiều cao: 1.68m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Thư Kỳ L&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n diện ảnh của Đ&agrave;i Loan. C&ocirc; sinh ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 4 năm 1976 trong một gia đ&igrave;nh kh&aacute; giả. Thư Kỳ chuyển đến Hồng K&ocirc;ng năm 17 tuổi v&agrave; bắt đầu sự nghiệp giải tr&iacute; với vai người mẫu chụp ảnh gợi cảm tr&ecirc;n trang b&igrave;a tạp ch&iacute; Penthouse của Hồng K&ocirc;ng th&aacute;ng 2 năm 1995. Thư kỳ lọt v&agrave;o vai diễn đầu ti&ecirc;n trong phim Tiền v&agrave; T&igrave;nh Dục II, ngay sau đ&oacute; l&agrave; vai c&ocirc; đ&agrave;o Mango trong <a class="new" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Viva_Erotica&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="Viva Erotica (trang chưa được viết)">Viva Erotica</a> l&agrave; hai phim li&ecirc;n tiếp c&ocirc;ng chiếu 9/5 v&agrave; 28/11/1996.<br /> Trước đ&oacute; những ng&agrave;y đầu mới đến Hồng K&ocirc;ng v&igrave; mưu sinh, Thư Kỳ đ&atilde; nhận lời l&agrave;m người mẫu chụp ảnh khỏa th&acirc;n, quay minh họa karaoke rẻ tiền. Sau đ&oacute; may mắn đến khi c&ocirc; lọt v&agrave;o &quot;tầm ngắm&quot; của đạo diễn Vương Tinh, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh bằng những bộ phim cấp ba.<br /> Sau n&agrave;y những phim c&ocirc; đ&oacute;ng cũng được xếp loại phim cấp ba, cũng khỏa th&acirc;n, cũng diễn cảnh sex nhưng vai diễn của Thư Kỳ trong phim Sắc t&igrave;nh nam nữ đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc; &quot;đổi đời&quot; khi gi&agrave;nh được giải thưởng đầu ti&ecirc;n (Nữ diễn vi&ecirc;n phụ xuất sắc) v&agrave; l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n phim cấp ba đầu ti&ecirc;n đoạt giải Kim Tượng. Trong phim n&agrave;y c&ocirc; đ&oacute;ng chung với Trương Quốc Vinh.</p>