Thang Trấn Nghiệp

Tên khai sinh: Thang Trấn Nghiệp

Ngày sinh: 29.9.1958

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.78m

Vãi diễn đáng chú ý: Yến Thanh trong phim Lâm Xung, phim Ngũ Hổ Tướng

<p> Thang Trấn Nghiệp l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh Hồng K&ocirc;ng, anh sinh ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 9 năm 1958 tại Hồng K&ocirc;ng.Thang Trấn Nghiệp đ&atilde; tốt nghiệp kh&oacute;a đ&agrave;o tạo diễn vi&ecirc;n của h&atilde;ng phim truyền h&igrave;nh TVB v&agrave;o năm 1979 v&agrave; anh đ&atilde; được gia vai diễn đầu ti&ecirc;n trong cuộc đời m&igrave;nh bằng vai diễn Trần H&agrave;n L&acirc;m, anh ta l&agrave; một người chiến sĩ cảnh s&aacute;t trong bộ phim Bến Thượng Hải.Trong sự nghiệp điện ảnh của m&igrave;nh th&igrave; Trang Trấn Nghiệp diễn rất nhiều vai c&ocirc;ng tử gi&agrave;u c&oacute; nhưng nham hiểm v&agrave; rất gian &aacute;c,nhưng bộ phim m&agrave; anh được kh&aacute;n giả y&ecirc;u th&iacute;ch nhất lại l&agrave; một vai diễn nam ch&iacute;nh trong bộ phim L&acirc;m Xung, đ&oacute; l&agrave; vai Yến Thanh, một ch&agrave;ng kiếm kh&aacute;ch l&atilde;ng tử h&agrave;o hoa đ&atilde; trải qua một chuyện t&igrave;nh đầy đau khổ v&agrave; cay đắng với c&ocirc; n&agrave;y L&yacute; Sư Sư.Sau đ&oacute; anh đ&atilde; trải qua một giai đoạn thực sự kh&oacute; khăn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp điện ảnh của m&igrave;nh từ sau c&aacute;i chết đột ngột của nữ diễn vi&ecirc;n &Ocirc;ng Mỹ Linh v&agrave; cũng l&agrave; người y&ecirc;u của Thang Trấn Nghiệp.Anh hiện nay đ&atilde; hai lần kết h&ocirc;n v&agrave; đ&atilde; c&oacute; tổng cộng 3 đứa con trai c&ugrave;ng 3 đứa con g&aacute;i.Thang Trấn Nghiệp cũng giống như Mi&ecirc;u Kiều Vỹ, cả hai c&ugrave;ng ch&uacute; trong về ph&aacute;t triển kinh doanh hơn l&agrave; đ&oacute;ng phim.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng