Banner C1
Banner C1
Tạ Đình Phong

Tên khai sinh: Tạ Đình Phong

Ngày sinh: 29/8/1980

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.7m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Tạ Đ&igrave;nh Phong l&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng,kh&ocirc;ng chỉ xiễn xuất rất hay m&agrave; anh c&ograve;n sở hữu một khu&ocirc;n mặt l&agrave;m ng&acirc;y ngất ph&aacute;i đẹp.Tạ Đ&igrave;nh Phong sinh ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 8 năm 1990 tại Hồng K&ocirc;ng.Gia đ&igrave;nh của anh vốn c&oacute; truyền thống nghệ thuật,cha của anh l&agrave; một người diễn vi&ecirc;n rất nổi tiếng t&ecirc;n l&agrave; Tạ Hiền,mẹ của anh l&agrave; Địch B&aacute; Lạp,b&agrave; l&agrave; một đại mỹ nh&acirc;n thời bấy giờ.Tạ Đ&igrave;nh Phong từ nhỏ đ&atilde; c&oacute; niềm đam m&ecirc; &acirc;m nhạc,khi mới l&ecirc;n 4 tuổi anh đ&atilde; cầm d&ugrave;i tập trống v&agrave; khi l&ecirc;n 13,anh bắt đầu học chơi đ&agrave;n Guitar.Sau một thời gian d&agrave;i sống ở Canada th&igrave; khi anh l&ecirc;n 16 tuổi,cả gia đ&igrave;nh chuyển về Hồng K&ocirc;ng sinh sống,Đ&igrave;nh Phong sang Nhật Bản du học trong thời gian 4 th&aacute;ng,nơi đ&acirc;y anh đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c đầu tay của m&igrave;nh c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Dự T&iacute;nh Sai Lầm sau một lần anh biễu diễn v&agrave; về trễ xe điện ngầm buộc anh phải ở lại một kh&aacute;ch sạn tồi t&agrave;n v&agrave; trải qua một đ&ecirc;m cực kỳ tồi tệ nơi đ&acirc;y.Tạ Đ&igrave;nh Phong bắt đầu nổi tiếng với bộ phim đầu ti&ecirc;n m&agrave; m&igrave;nh tham gia c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Người Trong Giang Hồ hay c&ograve;n gọi l&agrave; Young And Dnagerous v&agrave;o năm 1998,bộ phim n&agrave;y đ&atilde; mang lại cho anh danh hiệu đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp điện ảnh của m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; giải thưởng nam diễn vi&ecirc;n mới xuất sắc nhất.Tạ Đ&igrave;nh Phong lu&ocirc;n được mọi người so s&aacute;nh với nam diễn vi&ecirc;n v&otilde; thuật Th&agrave;nh Long v&igrave; những pha h&agrave;nh động nguy hiểm đều do ch&iacute;nh anh thể hiện để đạt được độ ch&acirc;n thực cao nhất cho bộ phim,cũng v&igrave; thế m&agrave; anh đ&atilde; bị d&iacute;nh chấn thương lưng sau một lần quay phim v&agrave; tới nay n&oacute; vẫn c&ograve;n t&aacute;i ph&aacute;t.Sau n&agrave;y Đ&igrave;nh Phong c&ograve;n tham gia v&agrave;o những bộ phim ăn kh&aacute;ch kh&aacute;c như T&acirc;n C&acirc;u Chuyện Cảnh S&aacute;t khi anh đ&oacute;ng c&ugrave;ng diễn vi&ecirc;n Th&agrave;nh Long,phim Long Hổ M&ocirc;n đ&oacute;ng với Chung Tử Đơn v&agrave; 14 Blade với Chung Tử Đơn.V&agrave; ấn tượng sau bộ phim Kẻ Chỉ Điểm,Tạ Đ&Igrave;nh Phong đoạt giải Kim Tượng của điện ảnh Hồng H&ocirc;ng v&agrave;o năm 2011 đ&aacute;nh dấu sự th&agrave;nh c&ocirc;ng xuất sắc của anh.Tạ Đ&igrave;nh Phong gặp rất nhiều trắc trở trong chuyện h&ocirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh,anh đ&atilde; trải qua rất nhiều mối t&igrave;nh với nhiều người kh&aacute;c nhau,v&agrave; anh kết h&ocirc;n với Trương B&aacute; Chi,cả hai c&oacute; với nhau hai người con nhưng cuối c&ugrave;ng họ đ&atilde; ly dị v&agrave;o năm 2011.Anh giờ l&agrave; Tổng Gi&aacute;m Đốc của một tập đo&agrave;n t&ecirc;n l&agrave; Post Production Office Group.Ngo&agrave;i ra anh c&ograve;n l&agrave; một ca sỹ t&agrave;i năng,một người rất hay l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện v&agrave; cũng l&agrave; một diễn vi&ecirc;n lắm scnadal.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1