Stana Katic

Tên khai sinh: Stana Katic

Ngày sinh: 26/4/1978

Nơi sống: Hamilton, Ontario, Canada

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật