Shannen Doherty

Tên khai sinh: Shannen Doherty

Ngày sinh: 12/4/1971

Nơi sống: Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật