Ruby O Fee

Tên khai sinh: Ruby O Fee

Ngày sinh: 07 Tháng Hai 1996

Nơi sống: San Jose, Costa Rica

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật