Robert Sheehan

Tên khai sinh: Robert Sheehan

Ngày sinh: 07 tháng 1 năm 1988

Nơi sống: Cảng Laoise, Cộng hòa Ireland

Chiều cao: 1,83 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật