Robert Kazinsky

Tên khai sinh: Robert Kazinsky

Ngày sinh: 18 tháng 11, 1983

Nơi sống: Haywards Heath, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật