Banner C1
Banner C1
Raoul Trujillo

Tên khai sinh: Raoul Trujillo

Ngày sinh: 08 Tháng Năm 1955

Nơi sống: New Mexico, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,82 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

User Online
Ballon Trái
Banner C1