Quách Phú Thành

Tên khai sinh: Quách Phú Thành

Ngày sinh: 26.10.1965

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.83m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Qu&aacute;ch Ph&uacute; Th&agrave;nh sinh ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 10 năm 1965 l&agrave; ca sĩ, diễn vi&ecirc;n nổi tiếng của Hồng K&ocirc;ng. Anh l&agrave; một trong tứ đại thi&ecirc;n vương của Hồng K&ocirc;ng, Anh đ&atilde; được mệnh danh l&agrave; &quot;Michael Jackson của Hồng K&ocirc;ng&quot; do khả năng vũ đạo của anh. Khởi đầu sự nghiệp của anh l&agrave; một vũ c&ocirc;ng, ca sĩ, anh l&agrave; người c&oacute; vũ đạo rất tốt. Năm 1990 album đầu tay của anh ra đời v&agrave; đạt được chỉ mục rất cao đ&aacute;nh dấu một sự khởi nghiệp &acirc;m nhạc rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Với giọng ca thanh v&agrave; cao, Qu&aacute;ch Ph&uacute; Th&agrave;nh đầu thập ni&ecirc;n 90 chuy&ecirc;n về những ca kh&uacute;c trữ t&igrave;nh. Sau đ&oacute; Qu&aacute;ch Ph&uacute; Th&agrave;nh trở về Hồng K&ocirc;ng. L&uacute;c n&agrave;y danh tiếng của anh đ&atilde; nổi như cồn. Từ đ&oacute; sự nghiệp của anh thắng tiến như ph&aacute;o hoa v&agrave; đoạt v&ocirc; số giải thưởng &acirc;m nhạc. Năm 1980 anh cũng đ&atilde; lấn s&acirc;n sang nghiệp diễn&nbsp; nhưng kh&ocirc;ng được nhiều người biết đến như b&ecirc;n &acirc;m nhạc v&igrave; những vai anh tham gia to&agrave;n l&agrave; những vai nhỏ kh&ocirc;ng được ch&uacute; &yacute; đến. Qu&aacute;ch Ph&uacute; Th&agrave;nh bắt đầu theo đuổi v&agrave; đặt trọng t&acirc;m v&agrave;o sự nghiệp diễn xuất năm 1989, Năm 2006, anh trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n thứ 2 trong lịch sử giải Kim M&atilde; &ldquo;rinh&rdquo; giải Nam diễn vi&ecirc;n xuất sắc nhất 2 năm li&ecirc;n tiếp với vai diễn trong phim After This Our Exile. Năm 2005, anh đoạt giải n&agrave;y với phim Divergence. Ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật Th&agrave;nh Long l&agrave; diễn vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n gi&agrave;nh được vinh quang n&agrave;y khi đoạt giải năm 1992 v&agrave; 1993.Sự nghiệp điện ảnh của Qu&aacute;ch Ph&uacute; Th&agrave;nh ph&aacute;t triển vững chắc năm 2006 anh tha gia đ&oacute;ng những vai nặng k&yacute; hơn v&agrave; gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp; hơn. Qu&aacute;ch Ph&uacute; Th&agrave;nh c&oacute; ước mơ trở th&agrave;nh một đạo diễn khi c&oacute; đủ kinh nghiệm v&agrave; anh sẽ kh&ocirc;ng bỏ lỡ cơ hội khi c&oacute; kịch bản hay nhưng hiện tại anh vẫn phải t&iacute;ch g&oacute;p vốn sống...</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín