Paul Newman

Tên khai sinh: Paul Newman

Ngày sinh: 26 tháng 1 1925

Nơi sống: Shaker Heights, Ohio, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,77 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật