Padraic Delaney

Tên khai sinh: Padraic Delaney

Ngày sinh: 06 tháng 11, 1977

Nơi sống: Adamstown, County Wexford, Cộng hòa Ireland

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật