Nia Peeples

Tên khai sinh: Nia Peeples

Ngày sinh: 10 tháng 12, 1961

Nơi sống: Hollywood, Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật