Nhậm Hiền Tề

Tên khai sinh: Nhậm Hiền Tề

Ngày sinh: 23.6.1966

Nơi sống: Đài Loan

Chiều cao: 1.77m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Nhậm Hiền Tề sinh ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 6 năm 1966 l&agrave; diễn vi&ecirc;n ca sĩ nổi tiếng Đ&agrave;i Loan v&agrave; Ch&acirc;u &Aacute;. L&uacute;c c&ograve;n đi học Nhậm Hiền Tề đ&atilde; th&agrave;nh lập một ban nhạc v&agrave; trở th&agrave;nh DJ nổi tiếng trong khu&ocirc;n khổ của trường đại học, năm 90 anh đ&atilde; k&yacute; hợp đồng l&agrave;m ca sĩ với c&ocirc;ng ty đĩa h&aacute;t v&agrave; cũng đ&atilde; từng ph&aacute;t h&agrave;nh album ri&ecirc;ng nhưng kh&ocirc;ng đạt được kết quả cao sau đ&oacute; anh chuyển sang đ&oacute;ng phim v&agrave; củ tr&igrave; tiết mục trở th&agrave;nh tiểu sinh được y&ecirc;u th&iacute;ch của m&agrave;n ảnh nhỏ, nhưng lại đ&uacute;ng l&uacute;c đ&oacute; anh phải nhập ngũ v&agrave; phải tạm ngưng sự nghiệp. Sau khi xuất ngũ trở về l&agrave; thời gian ảm đạm nhất của anh bởi hợp đồng ca sĩ của anh đ&atilde; chuyển giao cho cong ty kh&aacute;c v&agrave; c&oacute; rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong thời gian đ&oacute; anh vẫn l&agrave;m người chủ tr&igrave; tiết mục để kiếm th&ecirc;m thu nhập v&agrave; cũng được rất nhiều người y&ecirc;u th&iacute;ch. Trong năm 1996 anh đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 2 album ca nhạc tuy lượng ti&ecirc;u thụ rất lớn v&agrave; rất được y&ecirc;u th&iacute;ch nhưng t&ecirc;n tuổi của anh cũng chỉ g&oacute;i gọn ở Đ&agrave;i Loan. Nhậm Hiền Tề tửng c&oacute; suy nghĩ bỏ nghề ca h&aacute;t chuyển sang l&agrave;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n hoặc l&agrave;m diễn vi&ecirc;n. Nhưng ở thời điểm năm 1997 c&oacute; rất nhiều bạn ở đại lục biết đến Nhậm Hiền Tề v&agrave; anh trở th&agrave;nh t&acirc;n Thi&ecirc;n Vương Ch&acirc;u &Aacute;. Nhậm Hiền Tề cũng đ&atilde; từng tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim nhưng anh lu&ocirc;n phủ nh&acirc;n t&agrave;i năng diễn xuất của m&igrave;nh bởi anh chưa từng qua trường lớp đ&agrave;o tạo diễn vi&ecirc;n, anh từ một ca sĩ được lăng x&ecirc; th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n, anh nhận định l&agrave;m diễn vi&ecirc;n rất vất vả cực nhọc hơn so với l&agrave;m ca sĩ...</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng