Nhậm Đạt Hoa

Tên khai sinh: Nhậm Đạt Hoa

Ngày sinh: 19/3/1955

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.8m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Nhậm Đạt Hoa l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n điện ảnh Hồng K&ocirc;ng,anh sinh ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 3 năm 1955 tại Hồng K&ocirc;ng.Nhậm Đạt Hoa sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống l&agrave;m nghề cảnh s&aacute;t,v&igrave; thế sau n&agrave;y những bộ phim m&agrave; anh tham gia th&igrave; c&oacute; rất nhiều bộ phim thuộc thể loại cảnh s&aacute;t,h&igrave;nh sự.Nhậm Đạt Hoa bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của m&igrave;nh bằng vai tr&ograve; của một người mẫu,anh l&agrave; một si&ecirc;u người mẫu l&uacute;c bấy giờ.Nhậm Đạt Hoa dần bước sang c&ograve;n đường điện ảnh của m&igrave;nh v&agrave;o những năm 1970,v&agrave; sau đ&oacute; h&atilde;ng phim TVB đ&atilde; li&ecirc;n hệ với anh v&agrave; c&ugrave;ng anh đặt b&uacute;t k&yacute; hợp đồng l&agrave;m diễn vi&ecirc;n cho h&atilde;ng phim nổi tiếng n&agrave;y.Sau khi tham gia v&agrave;o TVB, Nhậm Đạt Hoa đ&atilde; tham gia một số bộ phim truyền h&igrave;nh v&agrave; c&oacute; những th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất định,sau đ&oacute; anh a94 dần chuyển sang đ&oacute;ng phim điện ảnh v&agrave;o năm 1987 v&agrave; &iacute;t dần tham gia phim truyền h&igrave;nh so với trước kia.Tuy Nhậm Đạt Hoa l&agrave; một diễn vi&ecirc;n,nhưng anh lu&ocirc;n c&oacute; một t&igrave;nh y&ecirc;u chung thủy với người y&ecirc;u của m&igrave;nh, cả hai đ&atilde; y&ecirc;u nhau suốt 11 năm trời v&agrave; đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức đ&aacute;m cưới với nhau v&agrave;o năm 1997.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng