Ngô Trác Hy

Tên khai sinh: Ngô Trác Hy

Ngày sinh: 2.9.1979

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.80m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy sinh ngay 2 th&aacute;ng 9 năm 1979 l&agrave; diễn vi&ecirc;n của Hồng K&ocirc;ng. Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy xuất th&acirc;n l&agrave; một vũ c&ocirc;ng, anh b&eacute;n duy&ecirc;n với nghệ thuật l&agrave; nhờ v&agrave;o Cổ Thi&ecirc;n Lạc, Cổ Thi&ecirc;n Lạc đ&atilde; đề cử anh học lớp đ&agrave;o tạo diễn vi&ecirc;n của đ&agrave;i TVB. L&uacute;c ban đầu khi mới tham gia nghề Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy chỉ đ&oacute;ng những vai phụ v&agrave; anh diễn đạt kh&ocirc;ng được tốt cho lắm. V&agrave; khi tham gia những vai diễn nh7 c&aacute;ch s&aacute;t Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy bị ch&ecirc; bai rất thậm tệ nhưng về sau do được TVB lăng x&ecirc; anh nhận diễn vai ch&iacute;nh v&agrave; kỹ năng diễn xuất ng&agrave;y c&agrave;ng tiến bộ hơn. Nhờ vậy anh li&ecirc;n tục xuất hiện tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh trong vai tr&ograve; l&agrave; nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh. Nhưng cuộc đời của Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy th&ocirc;ng thường hay d&iacute;nh l&iacute;u chuyện t&igrave;nh cảm với những bạn diễn nữ. Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy phủ nhận tất cả n&oacute;i đ&oacute; chỉ l&agrave; vai diễn, v&igrave; anh diễn những vai t&igrave;nh cảm với bạn nữ rất t&igrave;nh tứ.Ng&ocirc; Tr&aacute;c Hy cũng từng c&oacute; &yacute; định bỏ nghề v&igrave; những tin đồn thất thiệt đ&oacute;....</p>


188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng