Nadine Velazquez

Tên khai sinh: Nadine Velazquez

Ngày sinh: 20 tháng 11, 1978

Nơi sống: Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật