Mục Đình Đình

Tên khai sinh: Mục Đình Đình

Ngày sinh: 23/12/1984

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: 1m66

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật