Banner C1
Banner C1
Miêu Kiều Vỹ

Tên khai sinh: Miêu Kiều Vỹ

Ngày sinh: 18.6.1958

Nơi sống: Triết Giang

Chiều cao: 1.81m

Vãi diễn đáng chú ý: Dương Tứ Lang trong phim Dương Gia Tướng, Mad trong phim Hình Cảnh, vai Địch Thanh trong phim Địch Thanh

<p> Mi&ecirc;u Kiều Vỹ l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh Hồng K&ocirc;ng, anh sinh ng&agrave;y 18 th&aacute;ng 6 năm 1958 tại Triết Giang thuộc Trung Quốc.Mi&ecirc;u Kiều Vỹ xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o kh&oacute;, sau khi anh học xong hết cấp ba th&igrave; anh nghỉ học v&agrave; đi học nghề thợ mộc để kiếm sống,nhưng kh&ocirc;ng học được bao l&acirc;u th&igrave; anh kh&ocirc;ng thể n&agrave;o chịu nổi t&iacute;nh t&igrave;nh của người thầy dạy m&igrave;nh, v&agrave; cũng đ&uacute;ng l&uacute;c đ&oacute; th&igrave; h&atilde;ng phim truyền h&igrave;nh TVB đang tổ chức một sự kiện thi tuyển l&agrave;m diễn vi&ecirc;n cho h&atilde;ng phim n&agrave;y, v&agrave; th&iacute; sinh được chọn sẽ được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản để l&agrave;m diễn vi&ecirc;n cho h&atilde;ng,v&agrave; Mi&ecirc;u Kiều Vỹ đ&atilde; nằm trong 13 th&iacute; sinh được chọn sau khi vượt qua rất nhiều th&iacute; sinh kh&aacute;c, v&agrave; c&ugrave;ng với Huỳnh Nhật Hoa ch&iacute;nh thức l&agrave;m diễn vi&ecirc;n cho h&atilde;ng phim truyền h&igrave;nh n&agrave;y.Thời gian 5 năm từ năm 1981 đến năm 1986, Mi&ecirc;u Kiều Vỹ đ&atilde; cho mọi người thấy được t&agrave;i năng diễn xuất của m&igrave;nh qua c&aacute;c vai diễn trong c&aacute;c bộ phim truyền h&igrave;nh của TVB,v&agrave; từ đ&oacute; anh c&ugrave;ng với Huỳnh Nhật Hoa, Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa v&agrave; Lương Triều Vỹ rất được mọi người y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; đặt cho danh hiệu Ngũ Hổ Tướng.Sau n&agrave;y khi đang c&ograve;n rất nổi tiếng th&igrave; Mi&ecirc;u Kiều Vỹ lại chuyển sang c&ocirc;ng việc kinh doanh v&agrave; l&agrave;m quảng c&aacute;o chứ kh&ocirc;ng c&ograve;n tham gia c&aacute;c bộ phim như trước đ&acirc;y,v&agrave; thời gian sau n&agrave;y, anh lại quyết định trở lại đ&oacute;ng phim lần nữa v&igrave; những đam m&ecirc; của m&igrave;nh.Mi&ecirc;u Kiều Vỹ giờ đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&ograve;n trẻ trung như trước , cũng giống như Huỳnh Nhật Hoa, anh vẫn c&ograve;n rất phong độ mỗi khi xuất hiện trong những bộ phim, vẫn l&agrave;m cho kh&aacute;n giả th&iacute;ch th&uacute; bằng c&aacute;ch diễn xuất rất đạt của m&igrave;nh.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1