Meghan Markle

Tên khai sinh: Meghan Markle

Ngày sinh: 04 tháng 8, 1981

Nơi sống: Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật