Mã Đức Chung

Tên khai sinh: Mã Đức Chung

Ngày sinh: 27/06/1968

Nơi sống: Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: 1,85 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật