Lưu Đào

Tên khai sinh: Lưu Đào

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Nam Xương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: 1,68 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> <span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16.1200008392334px;">Lưu Đ&agrave;o, l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n, ca sĩ, người Trung Quốc. Lưu Đ&agrave;o được mệnh danh l&agrave; &quot;Mỹ nh&acirc;n cổ trang&quot;</span></p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín