Banner C1
Banner C1
Lương Gia Huy

Tên khai sinh: Lương Gia Huy

Ngày sinh: 1.2.1958

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Lương Gia Huy sinh ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 2 năm 1958, l&agrave; diễn vi&ecirc;n cạo gội của Hồng K&ocirc;ng. Lương Gia Huy tham gia l&agrave;ng giải tr&iacute; năm 1983 l&agrave; một diễn vi&ecirc;n l&acirc;u năm của Hồng K&ocirc;ng với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ng&agrave;nh đi&ecirc;n ảnh, anh thể hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất ở thể loại t&igrave;nh cảm. Năm 1984 Lương Gia Huy d&agrave;nh giả thưởng nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất <span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">li&ecirc;n hoan phim Kim Tượng Hồng K&ocirc;ng, anh đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng qu&aacute; dể d&agrave;ng n&ecirc;n anh đ&atilde; bỏ qu&ecirc;n m&igrave;nh, anh chỉ đ&oacute;ng những bộ phim thương mại v&agrave; rẻ tiền m&atilde;i đến 7 năm sau đ&oacute; anh mới lấy lại h&igrave;nh tượng của m&igrave;nh trong phim M&ugrave;a Của T&igrave;nh Y&ecirc;u v&agrave; cũng nhờ phim n&agrave;y m&agrave; anh đ&atilde; đạt giải thưởng n</span><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">am diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh li&ecirc;n hoan phim Kim Tượng năm 1991. Đến năm 1992 anh lọt v&agrave;o mắt của đạo diễn người ph&aacute;p đ&atilde; gi&uacute;p anh n&acirc;ng t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh ra to&agrave;n thế giới được nhiều kh&aacute;n giả biết đến. V&agrave; cũng từ đ&oacute; Lương Gia Huy tham gia đ&oacute;ng nhiều phim hơn. Trải qua bao nhi&ecirc;u năm trong sự nghiệp điện ảnh anh cũng từng trải qua nhiều vai diễn, đủ mọi t&iacute;nh c&aacute;ch với nhiều h&igrave;nh tượng kh&aacute;c nhau. Lương Gia Huy l&agrave; một diễn vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ka1n vai diễn anh c&oacute; thể nhận vai với bất kỳ thể loại n&agrave;o, điều đ&oacute; c&agrave;ng chứng minh những g&igrave; anh đạt được xứng đ&aacute;ng với c&ocirc;ng sức anh bỏ ra, nhiều kh&aacute;n giả biết đến v&agrave; ủng hộ anh l&agrave; đều kh&ocirc;ng thể n&agrave;o trốn tr&aacute;nh được..</span></p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1