Lữ Tuệ Nghi

Tên khai sinh: Lữ Tuệ Nghi

Ngày sinh: 3/9/1982

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: 176 cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật