Lotte Verbeek

Tên khai sinh: Lotte Verbeek

Ngày sinh: 24/6/1982

Nơi sống: Venlo, Netherlands

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật