Lori Rom

Tên khai sinh: Lori Rom

Ngày sinh: 16/8/1975

Nơi sống: Red Bank, New Jersey, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật