Lee Na Young

Tên khai sinh: Lee Na Young

Ngày sinh: 22/2/1979

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 169cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật