Banner C1
Banner C1
Lee Ki Young

Tên khai sinh: Lee Ki Young

Ngày sinh: 26 tháng 8 năm 1963

Nơi sống: Seoul, Hàn Quốc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1