Lê Minh

Tên khai sinh: Lê Minh

Ngày sinh: 11.12.1966

Nơi sống: Trung Quốc

Chiều cao: 1.82m

Vãi diễn đáng chú ý: Lâm Dịch Long trong Người Nơi Biên Giới

<p> L&ecirc; Minh sinh ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 12 năm 1966 l&agrave; ca sĩ ki&ecirc;m diễn vi&ecirc;n của Hồng K&ocirc;ng nổi tiếng từ thập ni&ecirc;n 90. Cuộc sống anh l&uacute;c nhỏ kh&ocirc;ng được may mắn cho lắm. Anh sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n ở Trung Quốc Cha mẹ ly h&ocirc;n l&uacute;c anh c&ograve;n nhỏ. Anh trở về Hồng K&ocirc;ng năm 1984. Anh l&agrave; một trong nhưng diễn vi&ecirc;n chịu kh&oacute; vượt qua tuổi thơ bất hạnh. Thời gian đầu của anh rất kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng tiền anh phải đi b&aacute;n điện thoại di động, trong những năm đ&oacute; a phỉa nổ lực hết sức m&igrave;nh v&igrave; c&ograve;n phải lo cho cha bệnh nặng. Sau một thời gian hoạt động rất b&igrave;nh thường, anh đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với h&atilde;ng Sony Music năm 1998. Kể từ đ&oacute; sự nghiệp được sự nghiệp ca h&aacute;t, nhưng mọi người cũng chỉ biết đến anh như một ca sĩ thần tượng chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp. L&ecirc; Minh Kh&ocirc;ng chịu khuất phục trước số phận anh đ&atilde; cố gắng vươn l&ecirc;n, a đ&atilde; đạt giải thưởng đầu ti&ecirc;n năm 1990 Jade Solid Gold 10 Awards v&agrave; 1990 RTHK top 10 Gold Songs Awards. Sau đ&oacute; anh cũng nhận rất nhiều giải thưởng, t&ecirc;n tuổi của anh ng&agrave;y c&agrave;ng được cong nhận hơn v&agrave; trở th&agrave;nh một ca sĩ nổi tiếng của Hồng K&ocirc;ng. Năm 1999, anh tuy&ecirc;n bố anh sẽ kh&ocirc;ng nhận th&ecirc;m bất cứ giải thưởng n&agrave;o nữa tại Hồng K&ocirc;ng. Trở lại với sự nghiệp điện ảnh của L&acirc;m Phong, Năm 1996, L&ecirc; Minh được đề cử cho hạng mục Nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất tại Li&ecirc;n hoan phim Kim Tượng cho vai diễn trong phim Mậ Ngọt. Năm 2002, L&ecirc; Minh đ&atilde; g&acirc;y ch&uacute; &yacute; tại Li&ecirc;n hoan phim Kim M&atilde;, Oscar của phim Hoa Ngữ tại Đ&agrave;i Loan. Anh đ&atilde; đạt giải Nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất. Sự nghiệp của anh ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển anh được đ&oacute;ng chung với nhiều diễn vi&ecirc;n nối tiếng. Anh kh&ocirc;ng v&igrave; thỏa m&atilde;n t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh đ&atilde; nổi tiếng, sau n&agrave;y L&ecirc; Minh đ&atilde; tự viết kịch bản v&agrave; trở th&agrave;nh một đạo diễn...<br /> &nbsp;</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng