Lê Diệu Tường

Tên khai sinh: Lê Diệu Tường

Ngày sinh: 4/5/1964

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1,78 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật