Laura Harring

Tên khai sinh: Laura Harring

Ngày sinh: 3/3/1964

Nơi sống: Los Mochis, México

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật