Banner C1
Banner C1
Lâm Tâm Như

Tên khai sinh: Lâm Tâm Như

Ngày sinh: 27.1.1976

Nơi sống: Đài Loan

Chiều cao: 1.68m

Vãi diễn đáng chú ý: Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Cách

<p> L&acirc;m T&acirc;m Như sinh ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 1 năm 1976 tại Đ&agrave;i Loan. C&ocirc; l&agrave; diễn vi&ecirc;n nổi tiếng củ Đ&agrave;i loan v&agrave; nhiều quốc gia nổi tiếng Ch&acirc;u &Aacute;. C&ocirc; c&oacute; ước mơ trở th&agrave;nh luật sư nhưng c&aacute;i duy&ecirc;n nghệ thuật đến với c&ocirc; từ rất sớm. Khi c&ograve;n ngồi ghế nh&agrave; trường c&aacute;c chuy&ecirc;n gia săn sao đ&atilde; t&igrave;m bắt gặp c&ocirc; v&agrave; mời tham gia quảng c&aacute;o, chụp ảnh mẫu v&agrave; tiếp sau đ&oacute; l&agrave; phim ảnh. L&acirc;m T&acirc;m Như rất biết nắm bắt cơ hội cơ quyết định chọn theo con đường nghệ thuật v&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; cơ hội n&agrave;y. l&uacute;c mới v&agrave;o nghề c&ocirc; đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim tuy l&agrave; những vai rất nhỏ nhoi nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; cơ hội cho c&ocirc; học hỏi th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm diễn xuất. V&agrave; rồi vai ch&iacute;nh trong Ho&agrave;n Ch&acirc;u C&aacute;ch C&aacute;ch l&agrave;m cho t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; được nhiều người biết đến kh&ocirc;ng chỉ ở Đ&agrave;i Loan m&agrave; l&agrave; khắp Ch&acirc;u &Aacute;. Kh&aacute;n giả phải kh&acirc;m phục kỹ năng diễn xuất của L&acirc;m T&acirc;m Như c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng tiến xa hơn c&ocirc; từ một vai diễn nhu m&igrave; hiền lương thục đức đến một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; t&iacute;nh c&aacute;ch cuong trực kh&ocirc;ng khuất phục. C&ocirc; c&oacute; những vai diễn ph&aacute; c&aacute;ch m&agrave; l&agrave;m cho kh&aacute;n giả phải bất ngờ. Sự tiến bộ của L&acirc;m T&acirc;m Như l&agrave; nhờ v&agrave;o sự cố gắng nổ lực hết m&igrave;nh của c&ocirc;. Mười ch&iacute;n năm trong l&agrave;ng giải tr&iacute; c&ocirc; kh&ocirc;ng hề sao l&atilde;ng, kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng kh&aacute;n giả đ&atilde; d&agrave;nh cho c&ocirc;. C&ocirc; chưa bao giờ để h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh bị phai nhạt. Để đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay L&acirc;m T&acirc;m Như đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng vất vả để vật lộn với nghề.Kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mong mỏi của mọi người L&acirc;m T&acirc;m Như bao giờ kh&ocirc;ng những l&agrave; một diễn vi&ecirc;n ca sĩ nổi tiếng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một nh&agrave; sản xuất phim. C&ocirc; đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn va c&oacute; c&ocirc;ng ty ri&ecirc;ng. Bộ phim đầu ti&ecirc;n m&agrave; c&ocirc; sản xuất l&agrave; Khuynh Thế Ho&agrave;ng Phi được rất nhiều người y&ecirc;u th&iacute;ch...</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1