Banner C1
Banner C1
Banner C1
Lâm Chí Dĩnh

Tên khai sinh: Lâm Chí Dĩnh

Ngày sinh: 15.10.1974

Nơi sống: Đài Bắc, Đài Loan

Chiều cao: 1.75m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> L&acirc;m Ch&iacute; Vĩnh kh&ocirc;ng những l&agrave; một diễn vi&ecirc;n, một ca sĩ của Đ&agrave;i Loan m&agrave; anh c&ograve;n l&agrave; một một tay đua chuy&ecirc;n nghiệp. Anh tham gia l&agrave;ng giải tr&iacute; 1990 khi anh mới 16 tuổi nhưng t&ecirc;n tuổi của anh rất nổi tiếng v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều người y&ecirc;u mến. Ngo&agrave;i việc ra album mới anh c&ograve;n tham gia đ&oacute;ng rất nhiều bộ phim. V&agrave; anh cũng đạt được rất nhiều giải thưởng. Nhưng khi sự nghiệp của anh đang tr&ecirc;n đ&agrave; ph&aacute;t triển v&agrave; ổn định v&agrave; khẳng định t&ecirc;n tuổi th&igrave; anh phải bỏ ngang giữa chừng với l&yacute; do anh nhập ngũ. Sau thời gian nhập ngũ anh kh&ocirc;ng bỏ quen đi sự nghiệp trong l&agrave;ng giải tr&iacute; của m&igrave;nh. Anh đ&atilde; mở một cong ty ri&ecirc;ng mang t&ecirc;n Jimmy Creative v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t h&agrave;nh album g&oacute;p phần đi l&ecirc;n cho anh v&agrave; cho cả l&agrave;ng giải tr&iacute;. Trở lại với việ anh l&agrave; một tay đua chuy&ecirc;n nghiệp nhưng năm 1997 anh cũng su&yacute;t ch&uacute;t mất mạng v&igrave; niềm đam m&ecirc; đua xe của m&igrave;nh... Năm 2003, L&acirc;m Ch&iacute; Dĩnh được&nbsp; trao tặng giải &quot;International Outstanding Youth Award&quot; (Người trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới). Anh l&agrave; người Hoa đầu ti&ecirc;n trong lịch sử đ&atilde; nhận được giải thưởng n&agrave;y. Anh c&ograve;n tham gia h&agrave;ng loạt c&aacute;c buổi từ thiện cho trường học, l&agrave;m đại sứ giao th&ocirc;ng, tham gia nhiều chương tr&igrave;nh từ thiện c&ocirc;ng cộng.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1