La Gia Lương

Tên khai sinh: La Gia Lương

Ngày sinh: 16/12/1962

Nơi sống: Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật