Banner C1
Banner C1
La Chí Tường

Tên khai sinh: La Chí Tường

Ngày sinh: 30.7.1979

Nơi sống: Đài Loan

Chiều cao: 1.82m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> La Ch&iacute; Tường sinh ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 7 năm 1979 l&agrave; ca sĩ, diễn vi&ecirc;n v&agrave; l&agrave; người dẫn chương tr&igrave;nh nổi tiếng của Đ&agrave;i Loan.La Ch&iacute; Tường sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống &acirc;m nhạc. Khi mới 7 tuổi anh đ&atilde; gi&agrave;nh được giải bạc cuộc thi h&aacute;t. La Ch&iacute; Tường l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m nhạc Tứ Đại Thi&ecirc;n Vương nhưng chỉ hoạt động được một thời gian th&igrave; giải t&aacute;n. Năm 2003 La Ch&iacute; Tường H&aacute;t solo, anh h&aacute;t được nhiều thể loại kh&aacute;c nhau. Ngo&agrave;i việc đi h&aacute;t anh c&ograve;n tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim v&agrave; cũng tham gia dẫn chương tr&igrave;nh. Sự nghiệp diện ảnh của La Ch&iacute; Tường xuy&ecirc;n suốt nhiều quốc gia, anh c&oacute; d&ograve;ng m&aacute;u nghệ thuật từ nhỏ n&ecirc;n những vai diễn &iacute;t nhiều kh&ocirc;ng l&agrave;m kh&oacute; được anh, th&ocirc;ng thường anh kh&ocirc;ng cần qu&aacute; tập trung v&agrave;o vai diễn v&igrave; bản th&acirc;n anh rất hồn nhi&ecirc;n, vui vẻ n&ecirc;n những vai anh nhận rất hợp. Thời gian gần đ&acirc;y La Ch&iacute; Tường được sự ủng hộ của rất nhiều fan h&acirc;m mộ. Mới đ&acirc;y La Ch&iacute; Tường d&iacute;nh phải một scandal v&agrave; anh cảm thấy rất tệ anh xuất hiện tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh với giọng điệu rất buồn v&agrave; đau khổ đến nổi anh phải bật kh&oacute;c. Nhưng kh&ocirc;ng v&igrave; vậy m&agrave; anh gục ng&atilde;. Anh c&ograve;n phả ph&aacute;t triển sự nghiệp của m&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng kh&aacute;n giả đ&atilde; d&agrave;nh cho anh. Bao nhi&ecirc;u năm trong nghề kh&ocirc;ng v&igrave; một l&yacute; do nhỏ nhoi m&agrave; anh lại bỏ cuộc...</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1